Panichida w Sahryniu

Panichida w Sahryniu w 2020 roku

We wtorek 10 marca w 76 rocznicę tragedii ataku zbrojnego na prawosławnych mieszkańców Sahrynia k/Hrubieszowa sprawowana była panichida. Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter. Żałobnemu nabożeństwu przewodniczył metropolita Włodzimierz z pobliskiego Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie wraz z arcybiskupem Ablem z Lublina oraz arcybiskupem przemyskim i gorlickim Paisjuszem. Hierarchom asystowało ponad 20 duchownych z diecezji lubelsko – chełmskiej oraz z Wołynia na Ukrainie. Przyjechały także grupy pielgrzymów z diecezji lubelsko – chełmskiej oraz z Ukrainy, w szczególności potomkowie przesiedleńców z Chełmszczyzny. Panichidę uświetnił chór Wołyńskie Dzwony z Łucka. Z okolicznościowym kazaniem do zgromadzonych zwrócił się arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej.