Paschalna Ewangelia

Paschalna Ewangelia wg św. Jana

Zmartwychwstanie Pańskie, czyli Pascha Chrystusowa to święto wszystkich świąt. W czasie Boskiej Liturgii odprawianej w Noc Paschalną są czytane początkowe wersy Ewangelii wg św. Jana. Paschalną Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Prolog

1. U początku było Słowo i Słowo było ku Bogu, i Bogiem było Słowo.
2. Ono było u początku ku Bogu.
3. Przez Nie wszystko się stało i bez Niego nic się nie stało z tego, co powstało.
4. W Nim było życie i życie było światłością ludzi.
5. I światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie pochłonęła.
6. Powstał człowiek posłany od Boga, a imię jemu Jan.
7. On przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby wszyscy przezeń uwierzyli.
8. Ten nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości.
9. Była światłość prawdziwa, oświecająca każdego człowieka, przychodzącego na świat.
10. W świecie było i świat dzięki Niemu stał się, a świat Go nie poznał.
11. Do swego przyszło i swoi Go nie przyjęli.
12. Tym zaś, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi; tym wierzącym w imię Jego,
13. którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga zostali zrodzeni.
14.1 Słowo ciałem się stało, i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca – pełne łaski i prawdy.
15. Jan świadczy o Nim i zawołał, mówiąc: – Ten był, o którym powiedziałem: On, przychodzący za mną, przede mną jest, bo był przede mną.
16. Albowiem z Jego pełni wszyscyśmy wzięli, łaskę nad łaskę.
17. Gdyż Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

J 1, 1-17, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

 

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close