Paschalne błogosławieństwo JE Arcybiskupa Abla po ukraińsku

Zmartwychwstanie Pańskie - ikona

Z okazji święta świąt jakim jest Zmartwychwstanie Chrystusa Pana Naszego, słowa pozdrowień i Paschalne błogosławieństwo w języku ukraińskim kieruje do wiernych prawosławnych nasz arcypasterz Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Władyka podsumowuje obecny rok, akcentuje ważne wydarzenia w życiu cerkwi prawosławnej w Polsce.

Ikona Zmartwychwstania Pańskiego

XVI-wieczna Ikona Zmartwychwstania Pańskiego znajdująca się w ikonostasie lubelskiej katedry

XVI-wieczna Ikona Zmartwychwstania Pańskiego znajdująca się w ikonostasie lubelskiej katedry