Starożytny Perperikon

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu lubelskiego koła Bractwa Świętych Cyryla i Metodego z bardzo ciekawym wykładem wystąpił dr Kamen Rikev z UMCS, który opowiedział licznie zebranym członkom bractwa o starożytnym trackim mieście Perperikon. Stacja archeologiczna, badająca wykopaliska, sięgające swoją historią 8 tys. lat wstecz, jest zlokalizowana nieopodal współczesnego Kyrdzali w południowej Bułgarii. Wcześniejsza od greckiej cywilizacja tracka w Perperikon pozwala na nowo spojrzeć na początki kulturowe Bułgarii, czy wręcz całych Bałkanów. W Perperikon przenikają się różne wpływy i okresy kultury. Są tam również obecne fundamenty świątyń chrześcijańskich z V-VI oraz XIII wieku.

Wykład Kamena Rikeva odbył się 9 października 2016 r. w Centrum Diecezjalnym przy ul. Ruskiej 15 w Lublinie.

Dr Kamen Rikev na tronie władcy w Perperikon

Dr Kamen Rikev na tronie władcy w Perperikon


Slajdy z wykładu

Polecamy obejrzenie galerii zdjęć ze starożytnego Perperikon…