Pielgrzymka Bractwa CiM do Turkowic

Turkowicka Ikona Matki Bożej

W sobotę i niedzielę 25 i 26 marca 2017 r. członkowie lubelskiego koła Bractwa świętych Cyryla i Metodego wybrali się do Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach na Wielkopostne gowienija. Do Turkowic pielgrzymowały cztery osoby z Bractwa, które uczestniczyły w sobotniej wieczerni, a także w Boskiej Liturgii, odprawianej w czwartą niedzielę Wielkiego Postu przez ks. Pawła Janiela z Hrubieszowa, który ma pod swoją duszpasterską opieką Siostry z Turkowic. Ojciec Paweł wygłosił w czasie niedzielnej Liturgii piękne kazanie, a chór Sióstr oprawił to najważniejsze z nabożeństw pięknym duchowym śpiewem. Poniżej prezentujemy dwie pieśni, a także kilka fotografii z Boskiej Liturgii w Turkowicach.

Pieśni Boskiej Liturgii w turkowickim monasterze

Kilka fotografii z Boskiej Liturgii w Turkowicach