Pielgrzymka i uroczystości na św. Górze

Duchowość Prawosławia

Prezentujemy kolejną część filmu przedstawiającego pielgrzymowanie z monasteru św. Onufrego w Jabłecznej na św. Górę Grabarkę w 2001 roku. W filmie zarejstrowana została Boska Liturgia w dniu uroczystości ku czci Iwierskiej Ikony Bogurodzicy. Nabożeństwo celebrował arcybiskup lubelski i chełmski Abel oraz biskup bielski Grzegorz. W czasie Boskiej Liturgii władyka Abel udzielił święceń diakońskich subdiakonowi Wiesławowi Skiepko (obecnie niosącego trud kapłański w katedralnej świątyni w Lublinie). Zachęcamy do oglądania i promocji cennego archiwum!

Zdjęcia – Jerzy Szczur

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.