Pielgrzymowanie i triumf wiary

Język nagrania - polski

J.E. Abel Arcybiskup Lubelski i ChełsmkiPrezentujemy słowo Arcybiskupa Abla skierowane do pątników, którzy po raz kolejny pieszo wyruszyli na Św. Górę Grabarkę, aby wziąć udział w uroczystościach Przemienienia Pańskiego. Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.