Stradalna Maty

Język nagrania - ukraiński

Wielki _Post_Katedra_2012W czasie Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia oprócz pieśni liturgicznych wykonywane są utwory paraliturgiczne. Jednym z nich jest Stradalna Maty. Zapraszamy do wysłuchania tej pieśni w wykonaniu chóru lubelskiej cerkwi katedralnej pod dyrekcją lektora Andrzeja Boubleja.

Nagranie przygotował Danyło Jaryj.