Plany lubelskiego koła Bractwa CiM

Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - logo

W niedzielę 8 listopada 2015 r. po Boskiej Liturgii odbyło się plenarne spotkanie lubelskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Ustalono kalendarium najbliższych działań. Planowane projekty przedstawiają się następująco:

 

  • 29 listopada br. – wykład władyki Abla pt. „Tragiczne skutki bieżeństwa. Św. Serafin Ostroumow – apostoł wśród bieżeńców.”
  • 6 grudnia br. – wykład prof. Krzysztofa Leśniewskiego pt. „Osoba ludzka a rytmy.”
  • 18-19 grudnia br. – pielgrzymka do monasteru w Jabłecznej.
  • 15 stycznia 2016 r. – koncert „Wieczór kolęd wschodniosłowiańskich”.
  • 17 stycznia 2016 r. – wykład psychoterapeuty Aleksandra Czopa pt. „Praktyczne wykorzystanie wartości chrześcijańskich w psychoterapii.”
  • styczeń/luty 2016 r. – Kulig Bractwa.
  • luty/marzec 2016 r. – zabawa ostatkowa Bractwa przed Wielkim Postem.
  • kwiecień 2016 r. – pielgrzymka do monasteru w Turkowicach.
  • maj 2016 r. – Spotkania z prawosławiem – cykl interdyscyplinarnych imprez kulturalnych.

Lubelskie koło Bractwa CiM serdecznie zaprasza wszystkich wiernych prawosławnych, nie będących członkami koła, a także sympatyków i przyjaciół prawosławia do udziału ww. imprezach. O szczegółach będziemy informować w serwisie orthodox.fm.

Niektóre z ww. projektów będą realizowane we współpracy z Lubelskim Instytutem Kultury Prawosławnej, którego dyrektorem jest ks. Andrzej Konachowicz.

Ponadto lubelskie koło Bractwa CiM planuje szereg innych projektów (wykłady, pielgrzymi i spotkania), nad organizacją których trwają dyskusje w szeregach członków.