Początek nauczania w Kafarnaum

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – początek nauczania w Kafarnaum. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz lubelskiej parafii katedralnej.

Początek nauczania w Kafarnaum

12. W tych dniach, Jezus usłyszawszy, że Jan został wydany, odszedł do Galilei.
13. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nadmorskim na krańcach Zabulona i Neftalego.
14. Aby wypełniło się, co było powiedziane przez Izajasza proroka, mówiącego:
15. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, tamta strona Jordanu, Galilea narodów.
16. Lud przebywający w ciemności światłość ujrzał wielką, i tym, co przebywają w krainie i cieniu śmierci, światłość wzeszła.
17. Odtąd zaczął Jezus zwiastować i mówić: – Nawracajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

 

Mt 4, 12-17; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.