Podziękowania władyki Jerzego dla Bractwa CiM

Władyka Jerzy i brat Bazyli na walnym zebraniu Bractwa CiM

Na walnym zebraniu Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego zebranych zaszczycił swoją obecnością JE Biskup Jerzy. Władyka podziękował bractwu za pracę na rzecz prawosławnej społeczności, a szczególnie był wdzięczny za zorganizowanie peregrynacji relikwii św. Równej Apostołom Marii Magdaleny i św. Spirydona. Walne zebranie przedstawicieli Bractwa CiM z całej Polski odbyło się w Siemiatyczach w dniu 4 czerwca 2016 r. Obrady plenarne były poprzedzone Boską Liturgią, która została odprawiona w siemiatyckiej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego.

Władyka Jerzy i brat Bazyli na walnym zebraniu Bractwa CiM

Władyka Jerzy i brat Bazyli, przewodniczący Bractwa świętych Cyryla i Metodego, na walnym zebraniu w Siemiatyczach