Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W trzecią niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, czyli niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności go Grobu Pańskiego jest czytana Ewangelia wg św. Marka Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę w lubelskiej katedrze wygłosił JE Arcybiskup Abel. Słowa Ewangelii poprzedziło czytanie z Dziejów Apostolskich.

Pogrzeb Jezusa

Rozdział 15

43. W tych dniach Józef z Arymatei, dostojny radca Sanhedrynu, który również oczekiwał Królestwa Bożego, udał się śmiało do samego Piłata i poprosił o wydanie ciała Jezusa.
44. Piłat zdziwił się, że Jezus już umarł i wezwawszy setnika, spytał go, czy rzeczywiście już zmarł.
45. Dowiedziawszy się od setnika, wydał ciało Józefowi.
46. Wtedy ten, kupiwszy płótno, zdjął Go z krzyża, owinął płótnem i złożył w grobie, który był wykuty w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień.
47. A Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, wypatrywały, gdzie Go położono.

Zmartwychwstanie Jezusa

Rozdział 16

1. Gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria, [matka] Jakuba, i Salome nakupiły wonnych olejków, by namaścić Jezusa.
2. Wczesnym rankiem, pierwszego dnia tygodnia, przychodzą do grobu, ledwie słońce wzeszło.
3. Mówiły do siebie: – Kto nam przetoczy kamień od wejścia do grobowca?
4. Spojrzawszy jednak, zobaczyły, że kamień jest już odsunięty – a był on bardzo wielki.
5. Wszedłszy do grobowca, zobaczyły młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę – i ogarnęło je przerażenie.
6. Ale on im rzekł: – Nie bójcie się! Jezusa szukacie, Nazarejczyka, ukrzyżowanego? Powstał, nie ma Go tu, oto miejsce, gdzie leżał.
7. Idźcie zatem, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: – Wyprzedza was w drodze do Galilei: tam Go ujrzycie, jak wam zapowiedział.
8. Wyszedłszy z grobowca, rzuciły się do ucieczki. Ogarnął je lęk i zdumienie tak, że nikomu nic nie powiedziały, bo się bały.

Mk 15,43 – 16,8; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close