Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa

Ewangelia - białe szaty

W trzecią niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim, czyli niedzielę Świętych Niewiast Niosących Wonności go Grobu Pańskiego jest czytana Ewangelia wg św. Marka Pogrzeb i Zmartwychwstanie Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę w lubelskiej katedrze wygłosił ks. wikariusz Jerzy Łukaszewicz.

Pogrzeb Jezusa

Rozdział 15

43. W tych dniach Józef z Arymatei, dostojny radca Sanhedrynu, który również oczekiwał Królestwa Bożego, udał się śmiało do samego Piłata i poprosił o wydanie ciała Jezusa.
44. Piłat zdziwił się, że Jezus już umarł i wezwawszy setnika, spytał go, czy rzeczywiście już zmarł.
45. Dowiedziawszy się od setnika, wydał ciało Józefowi.
46. Wtedy ten, kupiwszy płótno, zdjął Go z krzyża, owinął płótnem i złożył w grobie, który był wykuty w skale, a na wejście do grobowca zatoczył kamień.
47. A Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, wypatrywały, gdzie Go położono.

Zmartwychwstanie Jezusa

Rozdział 16

1. Gdy minął szabat, Maria Magdalena i Maria, [matka] Jakuba, i Salome nakupiły wonnych olejków, by namaścić Jezusa.
2. Wczesnym rankiem, pierwszego dnia tygodnia, przychodzą do grobu, ledwie słońce wzeszło.
3. Mówiły do siebie: – Kto nam przetoczy kamień od wejścia do grobowca?
4. Spojrzawszy jednak, zobaczyły, że kamień jest już odsunięty – a był on bardzo wielki.
5. Wszedłszy do grobowca, zobaczyły młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę – i ogarnęło je przerażenie.
6. Ale on im rzekł: – Nie bójcie się! Jezusa szukacie, Nazarejczyka, ukrzyżowanego? Powstał, nie ma Go tu, oto miejsce, gdzie leżał.
7. Idźcie zatem, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: – Wyprzedza was w drodze do Galilei: tam Go ujrzycie, jak wam zapowiedział.
8. Wyszedłszy z grobowca, rzuciły się do ucieczki. Ogarnął je lęk i zdumienie tak, że nikomu nic nie powiedziały, bo się bały.

Mk 15,43 – 16,8; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.