Palmowa Niedziela i poświęcenie gałązek

Palmowa Niedziela w lubelskiej katedrze

W tym roku Palmowa Niedziela, czyli jedno z dwunastu wielkich świąt, które przywołuje wjazd Chrystusa do Jerozolimy, przypadło 24 kwietnia. Po zakończeniu Boskiej Liturgii w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego tradycyjnego poświęcenia gałązek wierzbowych dokonał JE Arcybiskup Abel. Ponadto władyka uhonorował orderem Równej Apostołom św. Marii Magdaleny II stopnia ks. protodiakona Marka Waszczuka z okazji 15-lecia posługi kapłańskiej.