Poświęcenie świec w wigilię święta Spotkania Pańskiego

Język nagrania - cerkiewno-słowiański

Zachęcamy do wysłuchania modlitw z poświęcenia świec w przededniu święta Spotkania Pańskiego. Nagrania dokonano w cerkwi parafialnej parafii św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.