Powołanie pierwszych uczniów

Ewangelię czyta ks.protodiakon Marek Waszczuk

W drugą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o powołaniu pierwszych uczniów. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. diakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze JE abp Abel.

Powołanie pierwszych uczniów

18. W tych dniach, Jezus przechodząc nad Morzem Galilejskim ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, rzucających sieć do morza; byli bowiem rybakami.
19. Mówi do nich: – Chodźcie za mną i uczynię was łowcami ludzi.
20. I natychmiast zostawiwszy sieci, poszli w ślad za Nim.
21. Gdy poszedł dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakuba Zebedeuszowego i Jana brata jego, w łodzi z Zebedeuszem ojcem ich, oporządzających swe sieci, i wezwał ich.
22. Oni zaś natychmiast pozostawiwszy łódź i swego ojca, poszli w ślad za Nim.
23. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa, i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.

 

Mt 4, 18-23 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close