Powołanie pierwszych uczniów

Ewangelię czyta ks. diakona Marek Waszczuk

W szesnastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o powołaniu pierwszych uczniów. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze ks. mitrat Andrzej Łoś.

Powołanie pierwszych uczniów

1. W tych dniach, stał Jezus nad jeziorem Genezaret,
2. i ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu; rybacy zaś, wysiadłszy z nich, myli sieci.
3. Kiedy zaś wsiadł do jednej z łodzi, tej Szymonowej, poprosił go, aby odpłynął trochę od brzegu, i usiadłszy, z łodzi nauczał tłumy.
4. Gdy zaś przestał przemawiać, rzekł do Szymona: – Odpłyń na głębinę i rzućcie sieci wasze do połowu.
5. A Szymon odpowiadając, rzekł: – Nauczycielu, trudząc się przez całą noc, nic nie złowiliśmy. Jednak ze względu na Słowo Twoje rzucę sieci.
6. I to uczyniwszy, złowili tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich się przerywały.
7. I dali znak współtowarzyszom z drugiej łodzi, aby przyszli im pomóc. I przyszli, i napełnili obie łodzie tak, że tonęły.
8. Co widząc, Szymon Piotr upadł do kolan Jezusa, mówiąc: – Odejdź ode mnie, Panie, albowiem człowiekiem grzesznym jestem.
9. Lęk bowiem chwycił go i wszystkich [razem] z nim na widok mnóstwa ryb, które złowili.
10. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli współtowarzyszami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: – Nie lękaj się, odtąd ludzi łowić będziesz.
11. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Łk 5, 1-11; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.