Powołanie pierwszych uczniów

Ewangelia na Chrzest Pański

W czternastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza o powołaniu pierwszych uczniów. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tą niedzielę wygłosił w lubelskiej katedrze ks. dr Andrzej Konachowicz. Słowa Ewangelii poprzedziło czytania z listu Apostoła Pawła do Koryntian.

Powołanie pierwszych uczniów

1. W tych dniach, stał Jezus nad jeziorem Genezaret,
2. i ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu; rybacy zaś, wysiadłszy z nich, myli sieci.
3. Kiedy zaś wsiadł do jednej z łodzi, tej Szymonowej, poprosił go, aby odpłynął trochę od brzegu, i usiadłszy, z łodzi nauczał tłumy.
4. Gdy zaś przestał przemawiać, rzekł do Szymona: – Odpłyń na głębinę i rzućcie sieci wasze do połowu.
5. A Szymon odpowiadając, rzekł: – Nauczycielu, trudząc się przez całą noc, nic nie złowiliśmy. Jednak ze względu na Słowo Twoje rzucę sieci.
6. I to uczyniwszy, złowili tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich się przerywały.
7. I dali znak współtowarzyszom z drugiej łodzi, aby przyszli im pomóc. I przyszli, i napełnili obie łodzie tak, że tonęły.
8. Co widząc, Szymon Piotr upadł do kolan Jezusa, mówiąc: – Odejdź ode mnie, Panie, albowiem człowiekiem grzesznym jestem.
9. Lęk bowiem chwycił go i wszystkich [razem] z nim na widok mnóstwa ryb, które złowili.
10. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli współtowarzyszami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: – Nie lękaj się, odtąd ludzi łowić będziesz.
11. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Łk 5, 1-11; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close