Prawosławie w dialogu ekumenicznym

Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

Niedzielna popołudniowa sesja naukowa na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym „Lublin miasto zgody religijnej”, rozpoczęła się do wykładu pt. „Prawosławie w dialogu ekumenicznym”, który wygłosił Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski. Poniżej prezentujemy zapis audio tego jakże ważnego głosu Władyki Jerzego.

Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej; prawosławny ordynariusz wojskowy; profesor i prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej i kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej; wykładowca w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie; członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk; specjalizuje się w teologii pastoralnej, liturgice, duchowości prawosławnej, homiletyce i teologii fundamentalnej.

 

„Lublin miasto zgody religijnej” – pod takim tytułem w dniach 29-31 października 2017 r. odbył się w Lublinie Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny, który uświetnił 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500-lecie Reformacji (1517), a także 100-lecie KUL (1918). Każdy z dni był poświęcony innej konfesji. I tak pierwszego dnia zostało zaprezentowane Prawosławie, drugiego Katolicyzm, a trzeciego Ewangelizm. Organizatorami tego ważnego wydarzenia naukowego byli: Archidiecezja Lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Miasto Lublin.

Lublin miasto zgody religijnej

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.