Prawosławie na Lubelszczyźnie w obiektywie

Święto Triumfu Prawosławia w cerkwi w Horostycie

Prezentujemy piękne galerie fotograficzne autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej “Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują różne momenty i różne miejsca prawosławnego kultu na Lubelszczyźnie, aczkolwiek ich wyróżnikiem jest uchwycenie i utrwalenie ulotnego piękna Prawosławia dzięki wrażliwemu oku fotografa, którym jest Grażyna Hankiewicz z Grupy Twórczej “Motycz”.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach

 

W ramach cyklu do tej pory opublikowaliśmy

Uroczysta Boska Liturgia w Kodniu

W kolejnej galerii Grażyna Hankiewicz w Grupy Twórczej Motycz udokumentowała uroczystą Boską Liturgię, która została odsłużona 21 listopada w cerkwi Świętego Ducha w Kodniu. Nabożeństwo zgro[...]

Lubelskiej Ikony Bogarodzicy w fotografii

Lubelska Parafia katedralna Przemienienia Pańskiego tradycyjnie w ostatnią niedzielę października celebruje swoje lokalne święto Lubelskiej Ikony Bogarodzicy. W tym roku lubelską społeczność[...]

Sakrament małżeństwa w Międzylesiu

Prezentujemy galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”, która zawitała do cerkwi św. Anny w Międzylesiu, aby uwiecznić sakrament małżeństwa Pani Grażyny i Pana Sławomira. Mło[...]

Święto Opieki Bogarodzicy w Kobylanach

W piątek 14 października cerkiew w Kobylanach celebrowała swoje święto parafialne Opieki Matki Bożej, zwane popularnie Pokrow. Z tego też tytułu do Kobylan z wizytą arcypasterską udał się JE[...]

Uroczystości ku czci św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu

Tym razem Grażyna Hankiewicz w Grupy Twórczej Motycz odwiedziła Terespol. W niedzielę 9 października z okazji uroczystości ku czci św. Apostoła Jana Teologa z wizytą duszpasterską gościł tam[...]

Uroczystości ku czci Bogarodzicy w Nosowie

W kolejnej galerii Grażyna Hankiewicz w Grupy Twórczej Motycz udokumentowała Boską Liturgię cerkwi św. Michała Archanioła w Nosowie, w czasie której nastąpiło uroczyste wniesienie wiernej ko[...]

Wsienoszcznoje Bdienije w Nosowie

W kolejnej galerii Grażyna Hankiewicz w Grupy Twórczej Motycz udokumentowała Wsienoszcznoje Bdienije, które miało miejsce w sobotę 1 października 2022 roku w wigilię święta ku czci Bogarodzi[...]

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie

Parafia Prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie 27 września br. celebrowała swoje święto parafialne. Z tego tytułu w przeddzień święta zostało odprawione Wsienoszcznoje Bdieni[...]

Wieczernia ku czci Bogarodzicy w Chełmie

Tym razem Grażyna Hankiewicz z Grupy Twórczej Motycz odwiedziła ze swoim aparatem Chełm. 20 września w cerkwi prokatedralnej św. Apostoła Jana Teologa została odprawiona wieczernia w wigilię[...]

Święto parafialne w Białej Podlaskiej

W kolejnej galerii Grażyna Hankiewicz udokumentowała święto parafialne, które miało miejsce w niedzielę 18 września 2022 roku w Białej Podlaskiej. W cerkwi św. św. Cyryla i Metodego odbyły s[...]

Poświęcenie cerkwi w Sławatyczach

Prezentujemy kolejną galerię Grażyny Hankiewicz, która udokumentowała ważne wydarzenia, które miało miejsce w sobotę 3 września 2022 roku. W Sławatyczach po generalnym remoncie wyświęcono ce[...]

Święto Zaśnięcia Bogarodzicy w Zabłociu

W tym roku święto Zaśnięcia Bogarodzicy przypadło według starego stylu w niedzielę 28 sierpnia. Z tej okazji w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Zabłociu została odsłużona Boska Liturgia, któ[...]

Przemienienie Pańskie na Grabarce

W 19 sierpnia wierni prawosławni celebrują według starego stylu (kalendarza juliańskiego) jedno z dwunastu wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym - Przemienienie Pańskie. Święto to jest sz[...]

Świętej Anny w Międzylesiu

Świętej Anny to parafialne święto w cerkwi w Międzylesiu pod tym właśnie wezwaniem. W tym roku święto przypadło według starego stylu w niedzielę 7 sierpnia. Z okazji święta w międzyleskiej ś[...]

Święto parafialne w Zahorowie

Świętych Apostołów Piotra i Pawła to parafialne święto w cerkwi w Zahorowie pod tym właśnie wezwaniem. W tym roku święto przypadło według starego stylu w poniedziałek 12 lipca. Z okazji świę[...]

Świętego Ducha w Kodniu

Świętego Ducha to parafialne święto w cerkwi w Kodniu pod tym właśnie wezwaniem. W tym roku święto przypadło w poniedziałek 13 czerwca. Z okazji święta w kodeńskiej świątyni prawosławnej zos[...]

Uroczystości w cerkwi Świętej Trójcy w Dubience

W dniu święta Pięćdziesiątnicy, które w tym roku przypadło 12 czerwca br. miały miejsce świąteczne uroczystości w cerkwi Świętej Trójcy w Dubience. Tego dnia odbył się uroczysty koncert muzy[...]

Święto Pięćdziesiątnicy w Chełmie

W swojej kolejnej galerii fotograficznej Grażyna Hankiewicz z Grupy „Motycz” utrwaliła święto zesłania Ducha Świętego na Apostołów, zwane również Pięćdziesiątnicą, w prokatedralnej cerkwi św[...]

Sakrament ślubu w Nosowie

Prezentujemy galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”. Tym razem autorka zawitała do cerkwi św. Michała Archanioła w Nosowie, aby uwiecznić sakrament ślubu Eweliny i Pawła. [...]

Święto Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca wierni Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej celebrują jedno z najważniejszych świąt lokalnych w kalendarzu liturgicznym - święto Męczenników Zie[...]

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Sławatyczach

W kolejnej galerii fotograficzną Grażyna Hankiewicz z Grupy „Motycz” zabiera nas do Sławatycz. Tym razem autorka udokumentowała Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w cerkwi Opieki Matki Bożej [...]

Boska Liturgia w Holi

Prezentujemy galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz” dokumentującą Boską Liturgię, odprawianą w czwartą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim w cerkwi św. Antoniego Pieczer[...]

Sakrament małżeństwa w Sosnowicy

W swojej kolejnej galerii fotograficznej Grażyna Hankiewicz z Grupy „Motycz” utrwaliła sakrament sakrament małżeństwa, jaki miał miejsce w cerkwi św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy[...]

Paschalny wtorek w Janówce

Prezentujemy galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz” dokumentującą nabożeństwo Paschalnego wtorku w cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego w Janówce. Cerkiew w Janówce jest filią P[...]

Paschalna wieczernia w Sławatyczach

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”. Autorka udokumentowała Paschalną wieczernię w cerkwi Opieki Matki Bożej w Sławatyczach. Nabożeństwo sprawował [...]

Nabożeństwa Paschalnej Nocy w Jabłecznej

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”. Tym razem autorka odwiedziła jedno z najważniejszych miejsc dla polskiego Prawosławia udokumentowała - Monaste[...]

Liturgia św. Bazylego Wielkiego w Biłgoraju

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”. Autorka udokumentowała nabożeństwa Wielkiej Soboty - Liturgia św. Bazylego Wielkiego oraz poświęcenie paschaln[...]

Wieczernia Wielkiego Piątku w Tarnogrodzie

W kolejnej galerii fotograficzną Grażyna Hankiewicz z Grupy „Motycz” zabiera nas do Tarnogrodu. Tym razem autorka udokumentowała Wieczernię Wielkiego Piątku z wyniesieniem Płaszczanicy w cer[...]

Dwanaście Ewangelii w Biłgoraju

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”. Autorka udokumentowała tym razem Jutrznię Wielkiego Piątku z czytaniem 12 Ewangelii pasyjnych w cerkwi św. Jer[...]

Święto Triumfu Ortodoksji w Międzylesiu

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną Grażyny Hankiewicz z Grupy „Motycz”. Autorka udokumentowała Boska Liturgia w cerkwi św. Anny w Międzylesiu w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, gd[...]

Niedziela Przebaczenia Win w Nosowie

Prezentujemy kolejne piękne fotografie Grażyny Hankiewicz z Grupy "Motycz", tym razem dokumentujące Boska Liturgia w cerkwi św. Michała Archanioła w Nosowie w Niedzielę Przebaczenia Win, tzw[...]

Święto Spotkanie Pańskiego w Horostycie

Prezentujemy kolejne piękne fotografie Grażyny Hankiewicz z Grupy "Motycz", dokumentujące święto Spotkania Pańskiego Pańskiego w w Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horost[...]

Chrzest Pański w monasterze w Jabłecznej

Chrzest Pański to chyba najczęściej fotografowane prawosławne święto. Tym razem prezentujemy fotografie Grażyny Hankiewicz z Grupy "Motycz", dokumentujące święto Objawienia Pańskiego w wyjąt[...]

Święto Obrzezania Pańskiego w Chełmie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Bożonarodzeniowe reminiscencje z Holeszowa

Jeszcze jedna fotograficzna reminiscencja ze świąt Bożego Narodzenia autorstwa Grażyny Hankiewicz z Grupy Twórczej "Motycz". Prezentujemy fotografie, dokumentujące Boską Liturgię w święto Bo[...]

Bożonarodzeniowa Boska Liturgia w Sławatyczach

W pierwszy dzień Bożego Narodzenia Grażyna Hankiewicz odwiedziła cerkiew Opieki Matki Bożej w Sławatyczach. Boska Liturgię 7 stycznia w cerkwi odprawił opiekun duchowy tej parafii ks. prot. [...]

Wigilijna opowieść z Międzylesia

Oto kolejna fotograficzna opowieść Grażyny Hankiewicz, która tym razem zawitała ze swoim aparatem do Międzylesia. Zdjęcia dokumentują nabożeństwo w wigilię Bożego Narodzenia w cerkwi św. Ann[...]

Wigilia w Horostycie

W ramach cyklu Prawosławie na Lubelszczyźnie w obiektywie prezentujemy kolejne piękne fotografie autorstwa Grażyny Hankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz”, dokumentujące nabożeństwo wigilijne w[...]

Uroczystości ku czci św. Mikołaja w Zabłociu

W niedzielę 19 grudnia w Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Zabłociu miały miejsce uroczystości ku czci patrona parafii. Została odprawiona uroczysta Boska Liturgia z udziałem licznie przyb[...]

Św. Archanioła Michała w Holeszowie

Tym razem Grażyna Hankiewicz odwiedziła ze swoim aparatem Żeński Dom Zakonny św. Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie. W niedzielę 21 listopada w cerkwi św. Archanioła Michała miało miejsce para[...]

Modlitwa w Dratowie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Boska Liturgia w cerkwi w Tarnogrodzie

Tym razem Grażyna Jankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz” gościła ze swoim aparatem w cerkwi Świętej Trójcy w Tarnogrodzie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i utrwaliła unikalne momenty Boskiej L[...]

Święto Opieki Matki Bożej w Kobylanach

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Święto Leśniańskiej Ikony Matki Bożej

W niedzielę 3 października w Parafii Prawosławnej św. Michała Archanioła w Nosowie miału miejsce uroczystości ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej. Została odprawiona uroczysta Boska Litur[...]

Podwyższenie Krzyża Pańskiego w Horostycie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Boska Liturgia w Holeszowie

Tym razem Grażyna Hankiewicz odwiedziła ze swoim aparatem Dom Zakonny w Holeszowie, by utrwalić unikalne momenty Boskiej Liturgii, odprawianej w cerkwi św. Michała Archanioła w siódmą niedzi[...]

Święto parafialne w Międzylesiu

Święto w parafii prawosławnej Międzylesiu jest tematem kolejnej galerii fotograficznej z cyklu „Prawosławie na Lubelszczyźnie" autorstwa Grażyny Hankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz”. Cerkiew[...]

Święto Pięćdziesiątnicy w Horostycie

W kolejnej galerii fotograficznej z cyklu „Prawosławie na Lubelszczyźnie” Grażyna Hankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz” prezentuje fotografie, dokumentujące święto Zesłania Ducha Świętego na [...]

Święto parafialne w Dratowie

W kolejnej galerii fotograficznej z cyklu "Prawosławie na Lubelszczyźnie" Grażyna Hankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz” prezentuje fotografie, dokumentujące święto parafialne w Dratowie. Tamt[...]

Święto parafialne w Zabłociu

W kolejnej galerii fotograficznej z cyklu "Prawosławie na Lubelszczyźnie" Grażyna Hankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz” prezentuje fotografie, dokumentujące święto parafialne w Zabłociu. Tamt[...]

Wieczernia w cerkwi w Puławach

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Tym razem autorka uchwyciła i utr[...]

Drugi dzień Paschy w Horostycie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Pascha Chrystusowa w monasterze w Jabłecznej

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Poświęcenie pokarmów w Terespolu

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Na zdjęciach autorka uchwyciła i [...]

Wieczernia Wielkiej Soboty w Międzylesiu

W kolejnej galerii fotograficznej z cyklu Prawosławie na Lubelszczyźnie autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, prezentujemy Wieczernię Wielkiej Soboty w Cerkwi Prawos[...]

Wieczernia Wielkiej Soboty w Holeszowie

W Wielki Piątek po południu w cerkwi prawosławnej tradycyjnie jest odprawiana Wieczernia Wielkiej Soboty z wyniesieniem płaszcznicy, czyli całunu. Prezentujemy fotografie Grażyny Hankiewicz [...]

Jutrznia Wielkiego Piątku w Nosowie

W Wielki Czwartek wieczorem w cerkwi prawosławnej tradycyjnie jest odprawiana Jutrznia Wielkiego Piątku z czytaniem dwunastu fragmentów Ewangelii o Mękach Pańskich. Prezentujemy fotografie G[...]

Panichida we wsi Szpaki

29 kwietnia 2021 roku w Wielki Czwartek przy krzyżu we wsi Szpaki zostało odprawione nabożeństwo żałobne w 77 rocznicę zamordowania siedmiu prawosławnych mieszkańców Nosowa. Panichidę sprawo[...]

Palmowa niedziela w Horostycie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Tym razem zdjęcia prezentują Bosk[...]

Boska Liturgia w Międzylesiu

Tym razem Grażyna Hankiewicz z Grupy Twórczej „Motycz” zawitała ze swoim aparatem do Międzylesia, aby uchwycić piękne momenty Prawosławie na Lubelszczyźnie. Fotografie prezentują Boską Litur[...]

Miejsce pamięci we wsi Szpaki

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Tym razem zdjęcia prezentują porz[...]

Boska Liturgia w Nosowie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej „Motycz”, której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Tym razem zdjęcia prezentują Bosk[...]

Adoracja Świętego Krzyża w Zabłociu

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują święto Adoracj[...]

Niedziela św. Grzegorza Palamasa w Sławatyczach

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują Boską Liturgię[...]

Trium Ortodoksji w Horostycie

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują święto Triumfu[...]

Poświęcenie koliwa w Kodniu

Prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują obrzęd poświęc[...]

Wielki Kanon w Białej Podlasiej

Z cyklu "Prawosławie na Lubelszczyźnie w obiektywie" prezentujemy kolejną galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem tym razem jest "[...]

Obrzęd poświęcenia świec w Holeszowie

Prezentujemy mini-galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują obrzęd poświęceni[...]

Dom Zakonny w Holeszowie

Prezentujemy kolejną mini-galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Fotogramy prezentują Żeński [...]

Wigilia Bożego Narodzenia w Horostycie

Prezentujemy mini-galerię fotograficzną autorstwa Grażyny Hankiewicz, członka Grupy Twórczej "Motycz", której tematem jest Prawosławie na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentują nabożeństwo wigil[...]

Grupa Twórcza “Motycz”

Grupa Twórcza MOTYCZ

Grupa Twórcza MOTYCZ

Grupę Twórczą „Motycz” utworzyliśmy w listopadzie 2011 roku w Motyczu koło Lublina. Pięcioro przyjaciół – Grażyna Hankiewicz, Dariusz Hankiewicz, Krzysztof anin Kuzko, Krzysztof Sak i Jakub Szymański – których łączy wspólna pasja. Wykonujemy różne zawody, ale fotografia to nasze hobby od wielu lat. Każde z nas miało wiele wystaw indywidualnych i uczestniczyło w wystawach zbiorowych. Wszyscy jesteśmy członkami Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”. Są wśród nas członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Polskich Fotografów Przyrody, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć lat temu postanowiliśmy spróbować opisywania naszą fotografią tego, co szczególnego ma w sobie wschodnia Polska, czyli miejsce, w którym żyjemy. Naszymi tematami są zazwyczaj ludzie. Opisujemy ich życie codzienne, a zatem zwyczaje, pracę i obrzędy, dni świąteczne i powszednie. Fotografię społeczną prezentowały nasze dwa poprzednie projekty: ”Ich portret” oraz „Kupcy”. Diaporama do pierwszego z nich została nagrodzona „Błękitną Wstęgą FIAP”. Do naszego drugiego projektu dołączył natomiast Tadeusz Rolke ze swoimi niepublikowanymi wcześniej w Polsce fotografiami. Nasz trzeci projekt „Spasi i sachrani” jest kolejnym dokumentem, esejem fotograficznym o prawosławiu.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close