Prawosławie w Siedlcach

Zachęcamy do wysłuchania historii parafii prawosławnej pw. Św. Trójcy w Siedlcach, którą opowiada proboszcz – ks. prot. Sławomir Kochan. Duchowny mówi m.in. o różnorodności organizacji życia religijnego na terenie miasta. Zapis nagrania – Damian Łuciuk.

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.