Prawosławie w Uhrusku

Język nagrania - ukraiński

Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy w UhruskuO sytuacji społeczności prawosławnej skupionej wokół uhruskiej świątyni Zaśnięcia Bogarodzicy opowiedział nam ks. mitr. Jan Łukaszuk – dziekan dekanatu chełmskiego. Na początku XIII wieku to właśnie w Uhrusku doszło do utworzenia samodzielnej diecezji prawosławnej na Chełmszczyźnie, którą w latach 30-tych XIII wieku przeniesiono do Chełma. Dziś, głównie wskutek deportacji prawosławnych Ukraińców z tych ziem na Ukrainę Radziecką w ramach tzw. akcji repatriacyjnej oraz w wyniku akcji „Wisła”, społeczność prawosławna jest tu bardzo nieliczna. Opiekę duszpasterską sprawuje nad nią ks. Jerzy Hasiuk, a cerkiew w Uhrusku ma status filii parafii prawosławnej we Włodawie.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.