Prawosławne audiobooki

Język nagrania: polski i rosyjski

audiobooki_2013Polecamy wysłuchanie nagrań zrealizowanych w ramach cyklu Prawosławne audiobooki, które są czytane przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Czytane przez więźniów rozważania pochodzą z publikacji wybitnych teologów prawosławnych: Św. Mikołaja Serbskiego – Listy misjonarskie oraz metropolity Hilariona (Ałfiejewa) – Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliżał). Projekt realizuje ks. Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. równej Apostołom Marii Magdaleny i dyrektor orthodox.fm.


Kolejne odcinki audiobooków

Droga wewnętrznej pracy

Zachęcamy do wysłuchania homilii metr. Hilariona (Ałfiejewa) na niedzielę o celniku i faryzeuszu. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień si[...]

O faryzeuszostwie

Zachęcamy do wysłuchania homilii metr. Hilariona (Ałfiejewa) na pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu. Hierarcha rozwija temat współczesnych faryzeuszy i niesłusznyc[...]

O spotkaniu z Chrystusem

Zachęcamy do wysłuchania homilii metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczącej święta Narodzenia Jezusa Chrystusa. Przemyślenia hierarchy przedstawiają cel i tajemnicę Wcielenia.  Homilia[...]

O modlitwie

Zachęcamy do wysłuchania homilii metr. Hilariona (Ałfiejewa) na XXIV niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Hierarcha rozwija temat modlitwy w oparciu o ewangeliczne czytania: o uzdrowieni[...]

Bogactwo i bieda - homilia

Prezentujemy przemyślenia metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczące ewangelicznej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minę[...]

Wskrzeszenie syna wdowy z Nain - homilia

Zachęcamy do wsłuchania się w rozważania metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczące ewangelicznego czytania o wskrzeszeniu syna wdowy z Nain. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а д[...]

Ścięcie głowy Św. Jana Chrzciciela - homilia

Zachęcamy do wsłuchania się w rozważania metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczące postaci Św. Jana Chrzciciela - Poprzednika Pańskiego. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день [...]

Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy

Zachęcamy do wsłuchania się w rozważania metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczące miłości do Boga i miłości do bliźniego. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (N[...]

List 134 - Pewnemu sklepikarzowi o prawdziwej mierze

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania utworu z prawosławnego audiobooka, czytanego przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Czytane teksty pochodzą z książki Listy misjonar[...]

List 133 - Gospodarzowi o złamanej przysiędze

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnej części prawosławnego audiobooka, czytanego przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Czytane teksty pochodzą z książki Listy m[...]

Niedziela XII po święcie Pięćdziesiątnicy

Prezentujemy słowa metr. Hilariona (Ałfiejewa) dotyczące niezwykłej rozmowy bogatego młodzieńca z Chrystusem. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła[...]

Szósta niedziela po Pięćdziesiątnicy - homilia

Prezentujemy słowa metr. Hilariona (Ałfiejewa) o uzdrowieniu chromego od trzydziestu ośmiu lat. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się [...]

Wypędzenie demonów - homilia

Zachęcamy do wysłuchania homilii metr. Hilariona (Ałfiejewa) na piątą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, pochodzącej ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się [...]

Oko jest lampą ciała

Przedstawiamy homilię metr. Hilariona (Ałfiejewa) na trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przy[...]

Święto Pięćdziesiątnicy

Przedstawiamy homilię metr. Hilariona (Ałfiejewa) na święto Pięćdziesiątnicy. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliżał). Homil[...]

Wniebowstąpienie Pańskie

Przedstawiamy homilię metr. Hilariona (Ałfiejewa) na święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliż[...]

Wiara i niewiara

Zapraszamy do wysłuchania homilii Niedzieli Antypaschy. Metr. Hilarion (Ałfiejew) w oparciu o wspominane wydarzenie, rozważa temat wiary i niewiary w człowieku. Utwór powstał w ram[...]

List 24 - O tym jak Chrystus Zmartwychwstał

Prezentujemy fragment audiobooka Listów Misjonarskich Św. Mikołaja Serbskiego, czytanego przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Pasterz w niezwykle piękny sposób odpowia[...]

O siedmiu zdaniach Zbawiciela na krzyżu

Wybitny teolog i oddany swej trzodzie pasterz - Św. Mikołaja Serbski, w liście 28. objaśnia znaczenie słów Chrystusa na krzyżu. Utwór pochodzi z prawosławnego audiobooka czytanego [...]

Handlarzowi S. T., którego Bóg nie słucha

Św. Mikołaj Serbski to pasterz, który w sposób niezwykle prosty potrafi wzbudzić w człowieku pragnienie Boga oraz udzielić mu odpowiedzi na wiele trudnych pytań. List 122 - to utwó[...]

Wjazd Pański do Jerozolimy

Zapraszamy do wysłuchania homilii Metr. Hilariona (Ałfiejewa) z Niedzieli Palmowej. Kaznodzieja porusza temat dzieci i ich roli w Cerkwi. Utwór powstał w ramach programu Prawosławn[...]

Drabina raju

Zapraszamy do wysłuchania homilii Metr. Hilariona (Ałfiejewa) z IV niedzieli Wielkiego Postu. W tym dniu Cerkiew wspomina pamięć Św. Jana Klimaka. Utwór powstał w ramach programu P[...]

List 118 - O dowodach na istnienie Boga

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu z prawosławnego audiobooka, czytanego przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Czytane teksty pochodzą z książki List[...]

List 83 - O spowiedzi

Listy misjonarskie Św. Mikołaja Serbskiego to wielki dar dla współczesnego człowieka, droga do zbliżenia się do Boga, ale i odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Serdecznie zachęca[...]

O pięciu ranach Jezusowych

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu z prawosławnego audiobooka, czytanego przez więźniów Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Św. Mikołaj Serbski w swych listach ni[...]

Weź krzyż swój i mnie naśladuj…

Homilia Metropolity Hilariona (Ałfiejewa) z niedzieli Adoracji Krzyża Świętego to pierwszy utwór powstały w ramach programu „Prawosławne audiobooki”, czyli literatury prawosławnej [...]

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.