Prawosławne nekropolie – Mieniany

Prawosławny cmentarz w Mienianach

Mieniany wedle ustaleń ks. prof. Krzysztofa Grzesiaka były przed II wojną światową typową wsią z przewagą ludności prawosławnej nad rzymskokatolicką. Miejscowa cerkiew została zbudowana jeszcze przed kasatą unii w 1875 roku. Funkcjonowała jako tzw. nieetatowa, czyli taka, przy której regularnie nie pracował duchowny. Budynek został spalony w 1938 roku w ramach akcji niszczenia prawosławnych cerkwi na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym. Ludność prawosławną dotknęły represje w postaci wymuszania zmiany wyznania na katolicyzm. Istniejący do dzisiaj cmentarz był przed II wojną światową użytkowany przez prawosławnych. Znajduje się w centrum wsi. Jest wyjątkowo zaniedbany.

Autor

Nie jestem zawodowym fotografem. Zdjęcia robię przy okazji. Głównie mam na celu uwiecznienie napotkanego zjawiska jakim jest istnienie czegoś starego, z czym wiąże się ludzka historia. Moją pasją jest fotografowanie i dokumentacja prawosławnych nekropolii. Podczas wypraw pełnych refleksji stawiam sobie też pytanie, co doprowadziło do takiej ruiny cmentarze, na których spoczywają nasi przodkowie. Czy była to odgórna decyzja powojennych władz komunistycznych i zorganizowane działanie, czy też spontaniczne odruchy opętanych nienawiścią tchórzliwych bądź po prostu bezmyślnych wandali. Część z tych cmentarzy jest czynna, ale większość wciąż popada w ruinę. Jaka czeka je przyszłość?