Prośba synów Zebedeusza

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk purpurowe szaty

W piątą niedzielę Wielkiego Postu jest czytana Ewangelia wg św. Marka – prośba synów Zebedeusza. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk.

Prośba synów Zebedeusza

32. W tych dniach, Jezus, wziąwszy Dwunastu, zaczął im mówić o tym, co Go czeka:
33. – Wstępujemy ku Jerozolimie, gdzie Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom Ksiąg, którzy skażą Go na śmierć i wydadzą poganom.
34. Wyszydzą Go i oplują, i ubiczują, i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie.
35. I przystąpili do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, mówiąc: – Nauczycielu, chcemy, byś uczynił nam to, o co prosimy.
36. On zaś rzekł do nich: – Co chcecie, abym wam uczynił?
37. Odpowiedzieli: – Daj, abyśmy zasiedli w Twojej chwale, jeden po prawicy, drugi po lewicy.
38. Jezus powiedział: – Sami nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego Ja piję? Albo przejść chrzest, przez który Ja przechodzę?
39. A oni powiedzieli: – Możemy! A Jezus im rzekł: – Z kielicha, który Ja piję, będziecie pili i przejdziecie chrzest, przez który Ja przechodzę.
40. Jednak czy zasiądziecie po Mojej prawicy albo lewicy, nie do Mnie należy, lecz do Tego, Który te miejsca zgotował.
41. Usłyszawszy to, dziesięciu rozgniewało się na Jakuba i Jana.
42. A Jezus przywołał ich i rzecze: – Wiecie, że ci, co się mają za władców narodów, gnębią je, a ich przywódcy stosują przemoc.
43. Wśród was niech będzie inaczej! Kto z was chciałby być największy, niech będzie waszym sługą!
44. A kto z was chciałby być pierwszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich.
45. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu usługiwano, ale aby służył i życie swoje oddał jako okup za wielu.

Mk 10, 32-45, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.