Prostota duchowa

Zachęcamy do wysłuchania przemyśleń dotyczącyh urzeczywistania prostoty w życiu, którymi dzieli ks. Paweł Janiel, kapelan monasteru żeńskiego Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Prelekcja została wygłoszona podczas rekolekcji duchowieństwa dekanatu zamojskiego. Duchowny podkreśla piękno prostoty jako cnoty szczególnie potrzebnej w codziennych relacjach z bliźnimi. Refleksje ks. Pawła są doskonałą lekcją duchową w kontekście przygotowań do święta Narodzenia Zbawiciela. Zapraszamy!