Przemienienie Pańskie – kazanie

Prezentujemy świąteczne kazanie wygłoszone przez ks. Marcina Chyla podczas uroczystości ku czci święta Przemienienia Pańskiego w lubelskiej katedrze. Sandomierski proboszcz prowadząc egzegezę ewangelicznego opisu Przemienienia Chrystusa na górze Tabor, zwraca szczególną uwagę na osoby bezpośrednio uczestniczące w tym wydarzeniu. Zapraszamy do słuchania!

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.