Przemienienie Pańskie – kazanie

Język nagrania - polski

Ks. Marcin ProkopiukPrezentujemy kazanie ks. Marcina Prokopiuka wygłoszone w 2012 roku podczas świątecznej Boskiej Liturgii w lubelskiej katedrze.Uroczystościom, w którym wzięło udział licznie przybyłe duchowieństwo i goście z Białorusi, przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Kaznodzieja – ks. Marcin Prokopiuk jest proboszczem parafii prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Bończy.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.