Przepowiednia o narodzeniu Jezusa

Ewangelia na Chrzest Pański

Zwiastowanie Bogurodzicy jest jednym z dwunastu wielkich świąt, celebrowanych dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Według nowego stylu święto przypada25 marca, zaś według starego 7 kwietnia. W czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w dniu Zwiastowania Bogurodzicy jest czytana Ewangelia wg św. Łukasza – przepowiednia o narodzeniu Jezusa. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Na zakończenie Boskiej Liturgii słowo wygłosił JE abp Abel, który celebrował tego dnia 35-lecie swojej chirotonii biskupiej na katedrę w Lublinie, a proboszcz lubelskiej parafii ks. mitrat Andrzej Łoś w gorących słowach podziękował naszemu Władyce za długa posługę arcypasterską.

 

24. Po tych zaś dniach poczęła żona jego Elżbieta i pozostawała w ukryciu pięć miesięcy, mówiąc:
25. – Tak mi Pan uczynił w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, zdejmując ze mnie hańbę u ludzi.

Przepowiednia o narodzeniu Jezusa

26. W szóstym zaś miesiącu wysłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
27. do dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef, z domu Dawida, imię zaś dziewicy Mariam.
28. Wszedłszy do niej, rzekł: – Raduj się, łaską obdarowana, Pan z tobą.
29. Ona zaś przelękła się tego Słowa i zastanawiała się, co by znaczyło to pozdrowienie.
30. I powiedział jej anioł:
Nie lękaj się, Mariam, łaskę bowiem u Boga znalazłaś.
31. Oto poczniesz i urodzisz Syna, i dasz Mu imię Jezus.
32. On będzie wielki i otrzyma imię: Syn Najwyższego, i da Mu Pan, Bóg, tron Dawida, Jego ojca.
33. Na wieki będzie królował nad domem Jakuba i królestwu Jego nie będzie końca.
34. Powiedziała Mariam do anioła: – Jak to będzie, przecież nie znam męża?
35. Odpowiadając rzekł jej anioł:
Duch Święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego okryje cię,
przeto Święte, które się narodzi, otrzyma imię: Syn Boży.
36. A oto Elżbieta, krewna twoja, i ona w starości swej poczęła syna, i ten miesiąc jest już szósty dla tej, która jest nazywana bezpłodną.
37. Bo u Boga żadne słowo nie będzie niemocne.
38. Mariam powiedziała: – Oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Słowa twego. I odszedł od niej anioł.

 

Ł 1, 24-38, Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close