Prześladowany Chrystus

Język nagrania - rosyjski

Ikona Narodzenia ChrystusaPrezentujemy homilię metr. Hilariona (Ałfiejewa) mówiącej konflikcie między Bogiem, a upadłym światem. Rozważania wygłoszone były drugiego dnia święta Narodzenia Zbawiciela, gdy ewangeliczne czytanie mówi o ucieczce Bogurodzicy, Józefa i nowo narodzonego Jezusa do Egiptu.  Homilia pochodzi ze zbioru Ночь прошла, а день приблизился (Noc minęła, a dzień się przybliżał). Czyta więzień Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.