Przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety

Na początku września 2017 roku ukazała się książka prof. Krzysztofa Leśniewskiego pt. „W sobie samym znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu”. Metanoiczno-soteriologiczne przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety. Monografia ta, wydana przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską i Fundację Dialog Narodów, jest nowatorską próbą analizy i interpretacji Wielkiego kanonu. Hymnograficzne arcydzieło św. Andrzeja z Krety ukazuje prawdę o grzeszności człowieka, a zarazem objawia Oblicze miłosiernego Boga.

Monografia prof. Krzysztofa Leśniewskiego jest egzystencjalnym i personalistycznym  kluczem do Wielkiego kanonu, dzięki któremu prawosławny chrześcijanin może poznać Kim jest  Bóg, w Którego wierzy oraz kim jest człowiek jako stworzenie Boże, jak również jakim rodzajom zagrożeń duchowych podlega oraz co jest niezbędne, aby podążał drogą  zbawienia. W świetle Bożego Słowa, z którego utkany jest Wielki kanon, jest możliwa rzetelna diagnoza swego stanu duchowego i uznanie się za grzesznika. Autor książki bada osoby, symbole i sytuacje z historii zbawienia, które tworzą osnowę Wielkiego kanonu, tym samym umożliwiając Czytelnikowi lepsze zrozumienie tego arcydzieła św. Andrzeja z Krety, co jest pomocne w osiąganiu głębszego wglądu w siebie i swe życie.

Książka dostępna – sklep.cerkiew.pl

Mirosław Czapkowicz

za: lublin.cerkiew.pl

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.