Przygotowanie do Narodzenia Zbawiciela

Prezentujemy okolicznościowe kazanie ks. Dariusza Wasiluka z Tomaszowa Lubelskiego wygłoszone podczas rekolekcji duchowieństwa dekanatu zamojskiego.

Rekolekcje duchowieństwa miały miejsce 4-5 grudnia w monasterze żeńskim w Turkowicach. Duchowny wskazuje na potrzebę odpowiedniego przygotowania do spotkania nowo narodzonego Mesjasza. Jest to zadanie, do którego zobowiązani są duchowni i wierni Kościoła. Zapraszamy!