Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W trzynastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza o nieuczciwych dzierżawcach winnicy. Ewangelię w lubelskiej katedrze czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu w cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie wygłosił ks. mitrat Andrzej Łoś.

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

33. Rzecze Pan taką przypowieść: Był człowiek, gospodarz, który zasadził winnicę i otoczył j ą murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę, powierzył ją rolnikom i odjechał.
34. Kiedy zaś nadszedł czas winobrania, posłał sługi swe do rolników, by odebrali jego owoce.
35. Ale rolnicy pojmali sługi jego, tego obili, tamtego zabili, jeszcze innego obrzucili kamieniami.
36. Znowu posłał inne sługi, liczniejsze od pierwszych, i uczynili im tak samo.
37. Na ostatek zaś posłał do nich syna swego, mówiąc: – Uszanują syna mego.
38. Rolnicy zaś, widząc syna, rzekli do siebie: – Ten jest dziedzicem. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo.
39. I pojmawszy go, wyprowadzili poza winnicę i zabili.
40. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni tym rolnikom?
41. Mówią mu: – Złoczyńcom owym zły koniec zgotuje, a winnicę powierzy innym rolnikom, którzy oddawać mu będą owoce w swoim czasie.
42. Mówi im Jezus: – Czy nigdy nie czytaliście w Pismach:
Kamień, który odrzucili budowniczowie,
ten stał się kamieniem węgielnym.
Od Pana stało się to
i zdumiewa nasze oczy?

 

Mt 21, 33-42 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.