Przypowieść o wielkiej wieczerzy

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Przypowieść o wielkiej wieczerzy – to fragment Ewangelii wg św. Łukasza czytany w cerkwi prawosławnej w niedzielę Świętych Praojców. Ewangelię w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił JE Arcybiskup Abel, ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Przypowieść o wielkiej wieczerzy

16. Rzecze Pan taką przypowieść: – Pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu.
17. I wysłał swego sługę w godzinie uczty, by powiedział zaproszonym: – Przybywajcie, bo już jest gotowe!
18. I zaczęli wszyscy jednakowo, wymawiać się! Pierwszy rzekł mu: – Kupiłem kawałek pola i muszę pójść je obejrzeć! Proszę cię, uznaj mnie za usprawiedliwionego.
19. A drugi powiedział: – Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować! Proszę cię, uznaj mnie za usprawiedliwionego.
20. Jeszcze inny rzekł: – Ożeniłem się, dlatego przyjść nie mogę.
21. Powróciwszy, sługa przekazał to swemu panu. Wtedy pan domu, płonąc gniewem, powiedział swemu słudze: – Wyjdź szybko na ulice i zaułki miejskie i wprowadź tu biedaków, kaleki, ślepych i kulawych.
22. I rzekł sługa: – Panie, stało się, jak nakazałeś, i jeszcze jest miejsce.
23. Powiedział pan do sługi: – Wyjdź na drogi i między opłotki i nakłaniaj do wejścia, aby był zapełniony dom mój.
24. Powiadam wam bowiem: – Nikt z tych zaproszonych nie posmakuje mojej uczty. Wielu jest bowiem powołanych, mało zaś wybranych.

 

Łk 14, 16-24; Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk