Przypowieść o złym słudze

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

W jedenastą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w cerkwi prawosławnej jest czytana Ewangelia wg św. Mateusza – przypowieść o złym słudze. Ewangelię w cerkwi katedralnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk. Kazanie w tym dniu wygłosił w lubelskiej cerkwi JE abp Abel. Słowa Ewangelii poprzedziło czytanie z pierwszego listu Apostoła Pawła do Koryntian.

Przypowieść o złym słudze

23. Rzecze Pan taką przypowieść: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, króla, który chciał rozliczyć się ze sługami swymi.
24. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono jednego, który dłużny mu był dziesięć tysięcy talentów.
25. A że nie miał z czego oddać, rozkazał pan sprzedać jego i żonę, i dzieci, i wszystko, co ma, aby dług został zwrócony.
26. Padłszy więc przed nim, sługa błagał go, mówiąc: – Okaż mi wielkoduszność, a wszystko ci oddam.
27. Zdjęty litością pan sługi tego uwolnił go i dług mu darował.
28. Wyszedłszy zaś, sługa ów znalazł jednego ze swych współsług, który był mu dłużny sto denarów, i pochwyciwszy, przygniótł go, mówiąc: – Oddaj, coś winien.
29. Padłszy więc, współsługa jego prosił go, mówiąc: – Okaż mi wielkoduszność, a oddam ci wszystko.
30. On zaś nie chciał, lecz odszedłszy, wtrącił go do więzienia, aby oddał, co winien.
31. Widząc więc współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swojemu całe to wydarzenie.
32. Wówczas wezwawszy go, pan jego mówi mu: – Zły sługo, cały ów dług darowałem ci, ponieważ uprosiłeś mnie.
33. Czyż nie trzeba było i tobie zlitować się nad współsługą twym, jak i ja nad tobą się zlitowałem?
34. I rozgniewany pan jego oddał go katoni do czasu, aż odda wszystko, co winien
35. Tak i Ojciec mój niebiański uczyni wam, jeśli każdy z was nie odpuści z całego serca bratu swemu.

 

Mt 18, 23-35 Cztery Ewangelie
Przekład dokonany przez ks. prof. dr hab. Michała Czajkowskiego, ks. Mieczysława Kwietnia, red. Jana Turnaua i arcybiskupa Jeremiasza. Poprawiony i dostosowany do liturgicznego tekstu Ewangelii w języku cerkiewno-słowiańskim przez zespół w składzie: arcybiskup Jeremiasz, biskup Grzegorz, mgr Jerzy Betlejko z udziałem ihumena Andrzeja i ks. Jarosława Pagóra. Warszawa 2012 r.

Ewangelię czyta ks. protodiakon Marek Waszczuk

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close