Radość apostolstwa

Prezentujemy okolicznościowe kazanie ks. Gabriela Białomyzego z Mińska Mazowieckiego, wygłoszone podczas konferencji duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej. Duchowny zachęca wszystkich do uwewnętrzniania Ewangelii i prezentowania misyjnej postawy duchowego życia. Zapraszamy!