Radość w wierze

Ojciec Rafailo Boljević

Prawosławny wierzący, jak każdy człowiek, potrzebuje szczęścia i radości. Teraz, w czasie postu, świadomie pozbawiamy się różnych drobnych przyjemności, ale radości nie możemy się pozbawić. A gdzież ją znaleźć? W materiale z tego tygodnia mówi nam o tym mnich Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Ojciec Rafailo Boliević. 

Jak możemy zdobyć ducha radości

Ojcze Rafaile, nasza słuchaczka pyta jak możemy zdobyć ducha radości?

„Radujcie się!“ – głosi Archanioł przez Matkę Bożą. Najpierw powiedziawszy Jej – że pocznie i urodzi Syna od Ducha Świętego. A poprzez Nią oznajmia to też nam wszystkim, jeśli przyjmiemy tę Radość od Niej, tj. od Tej, w Którą Radość wcieliła się, narodziła się i została nam darowana. Dlatego ducha radości możemy zdobyć tylko poprzez wiarę we wcielonego Syna Bożego, wierząc w Jego trzydniowe Zmartwychwstanie, w Jego Wniebowstąpienie, wierząc we wszystkie te zdarzenia i prawdy – cudowne, mocne prawdy, które są nam objawione w naszej Cerkwi poprzez nasze święte święta. Wtedy ta radość nie będzie chwilowa, ale, jeśli się zrodzi w człowieku, stanie się wieczną. Ponieważ została poczęta przez Wiecznego Ducha przez wiarę we wcielonego Syna, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – jak wyznajemy w  Symbolu wiary. Zasada radości naszej Cerkwi jest właśnie we Wcieleniu, w Zmartwychwstaniu, we Wniebowstąpieniu Pana Boga. A poprzez tę wiarę Duch Radości – Duch Święty – schodzi na człowieka. Dlatego jest bardzo ważne, bracia i siostry, byśmy mieli zwięzłą, dogmatycznie właściwą wiarę. Jeśli troszeczkę zboczysz, powiedzmy, wątpiąc w możliwość bezgrzesznego, bez nasienia, Poczęcia od Ducha Świętego i Przenajświętszej Bogarodzicy, zapomnij o radości – zamów sobie heroinę! Jeśli nie wierzysz, że Syn, wcielony Bóg, naprawdę stał się Człowiekiem i że w tym samym czasie jest doskonałym Bogiem, i jeśli Mu się nie pokłonisz jako jednoistotnemu z Ojcem – współkrólującemu oraz współwiecznemu, Który jest z Niego zrodzony, a nie stworzony, – zapomnij o radości, idź na imprezę, idź na festiwal! Jeśli nie wierzysz, że Duch Święty, Który pochodzi od Ojca, jest równy Ojcu i Synowi według czci i istoty, odróżnia się tylko tym, że od Ojca pochodzi, zapomnij o radości! Ponieważ On nie przyjdzie, nie zamieszka w tobie, nie ucieszy cię. Jeśli nie wierzysz w dom swego zbawienia, jeśli nie wierzysz Świętej Ewangelii, jeśli nie wierzysz w nauczanie Cerkwi, w nauczanie świętych ojców, nie tylko nie wierzysz, ale jeśli w duchu wolności nie jesteś mu posłuszny, tj. jeśli nie jesteś w pełnej zgodności ze świętymi ojcami, nie możesz być radosnym. Możesz się tylko bujać oraz udawać radość. Ale nie możesz mieć prawdziwej, wiecznej radości. Ponieważ ona jest skutkiem czystej wiary w działanie Ducha oraz wiary w Ojca i Syna. Dlatego zawierzmy się Cerkwi by nas nauczała, radujmy się z wszystkich jej prawd, objawień i nieuchronnie pozostaniemy radosnymi. „Dlaczego płaczecie? – pyta anioł niewiasty przynoszące wonie. – Nie ma Go tutaj (w grobie), zmartwychwstał. Idźcie, biegnijcie i głoście, że zmartwychwstał!”. To radość „biegnąca”. Ponieważ nasza radość, bracia i siostry, zaczyna się od grobu. Radość tego świata trwa w czasie, jeśli w ogóle istnieje. Według swej natury i swojej jakości w ogóle nie może się porównywać z duchową i trwać do grobu. Dlaczego do grobu? Ona znika dużo wcześniej. Oto, dzisiaj nie można spotkać radosnego człowieka, oprócz takich, którzy palili trawę lub którzy pod wpływem różnych pigułek podskakują jak kulki do flippera. A prawdziwą radość mogą mieć ci, którzy szli od grobu, biegli razem z niewiastami noszącymi wonie, z Marią Magdaleną. Przedtem – z Przenajświętszą Bogarodzicą, a potem – ze świętymi apostołami, biegli i cieszyli się, i głosili swoją wiarę właśnie z tym radosnym duchem, w którym świadczymy, że Pan Bóg naprawdę zmartwychwstał i darował nam życie wieczne.   

Ojciec Rafailo Boliević

Źródło: POUKE PRAVOSLAVNIH OTACA


Tłumaczenie z serbskiego: Dimka Savova
Redakcja polska: Joanna Wyspiańska

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close