Homilia rekolekcyjna

Język nagrania - polski

Cerkiew św. Trójcy w TarnogrodzieZachęcamy do wysłuchania homilii ks. prot. Adama Weremijewicza z Chełma skierowanej do duchownych i zebranych w świątyni wiernych. Homilia została wygłoszona 12 grudnia br. w czasie rekolekcji duchowieństwa dekanatów: lubelskiego, chełmskiego i zamojskiego w parafii prawosławnej św. Trójcy w Tarnogrodzie.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.