Rekolekcje w Kostomłotach

21 grudnia br. w monasterze św. Serafima z Sarowa w Kostomłotach odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu terespolskiego i bialskiego. Sakrament spowiedzi sprawowany był przez ks. mitrata Aleksego Subotkę. W czasie Boskiej Liturgii okolicznościową homilię wygłosił ks. prot. Jan Grajko z Kodnia. Wydarzenie zwieńczone zostało monasterskim posiłkiem oraz wspólną fotografią.

Dziekanem okręgu terespolskiego jest ks. prot. Jan Dmitruk z Międzylesia, zaś dziekanem okręgu bialskiego ks. prot. Andrzej Pugacewicz.

Zdjęcia: ks. prot. Marcin Gościk