Relikwie św. Romana Wyznawcy w Zamościu

Język nagrania - polski

Relikwie św.Romana Wyznawcy w ZamościuDo zamojskiej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy uroczyście wprowadzono relikwie św. Romana, które przywiózł do Polski patriarcha Cyryl. Ksiądz Roman Miedwiedź urodził się w Zamościu 1 marca 1874 roku. Był absolwentem seminarium duchownego w Chełmie. Posługę duszpasterską pełnił głównie w Rosji. Po rewolucji październikowej był więziony i prześladowany przez bolszewików. Zmarł w 1937 roku. O znaczeniu sprowadzenia relikwii do Zamościa mówi arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.