Reportaż ze święta św. Leoncjusza Wyznawcy w Tarnogrodzie

Język nagrania: polski i cerkiewno-słowiański

Relikwie św. Leoncjusza Wyznawcy zostały sprowadzone do tarnogrodzkiej cerkwi cztery lata temu. Ich obecność jest bardzo ważna dla lokalnych wiernych. Posługa pochodzącego z Tarnogrodu duchownego jest dla nich wzorem do naśladowania. Zapraszamy do wysłuchania reportażu ze święta ku czci św. Leoncjusza z 2010 r.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.