Rozmnożenie chleba i ryb

Język nagrania - polski

Ks. prot. Jan KulikPrezentujemy kazanie ks. prot. Jana Kulika – proboszcza parafii prawosławnej pw. Św. Piotra i Pawła w Zahorowie, wygłoszone w czasie Boskiej Liturgii sprawowanej w cerkwi filialnej pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Kątach. Zapis nagrań – Damian Łuciuk.

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.