Rozmowa z Arcybiskupem Ablem w 10. rocznicę kanonizacji św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich

Język nagrania - ukraiński

J.E. Abel Arcybiskup Lubelski i ChełsmkiZapraszamy do wysłuchania rozmowy z Arcybiskupem Ablem w 10. rocznicę kanonizacji św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Prezentujemy nagranie w języku ukraińskim poświęcone temu ważnemu wydarzeniu w życiu Cerkwi Prawosławnej.

Autor

Socjolog i językoznawca. Sekretarz Towarzystwa Ukraińskiego. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.