Rozmowy z pielgrzymami podczas Święta Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej

Język nagrania: polski, ukraiński, rosyjski i cerkiewno-słowiański

chelm2012Na niedawne święto Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej przybyli pielgrzymi z całej diecezji, Białorusi i Ukrainy. Dawni mieszkańcy Chełmszczyzny wspominali wysiedlenia z lat 40-tych, opowiadali także czym dla nich jest ich rodzinna ziemia.

Autor

Redaktor portalu. Przez kilkanaście lat dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Autor audycji publicystycznych i informacyjnych. Współpracował z wieloma rozgłośniami w kraju i zagranicą. Pomysłodawca portalu Prawosławne Radio Internetowe Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Wykładowca przedmiotów dziennikarskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, szczególnie relacjami polsko-ukraińskimi oraz historią Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.