Rozpoczął się Sobór Biskupów RKP

29 listopada br. swoje obrady rozpoczął Sobór Biskupów (Archijerejskij Sobor)  Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Przewodniczącym soborowego gremium jest patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl. Plenarne zebranie poprzedziła Boska Liturgia sprawowana w świątyni Chrytusa Zbawiciela, po której miał miejsce molebień przed relikwiami św. patriarchy Tichona (Biełławina).

Na Sobór przybyli arcypasterze z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Estonii i z innych krajów, w których funckjonują diecezje RKP.

W harmonogramie prac przewidziano m.in. prelekcje dotyczące aktualnej sytuacji Kościoła Prawosławnego w Rosji i na Ukrainie; ocenę wyników prac komisji biblijno-teologicznej nt. dokumentów soborych z Krety (2016); analizę projektów o kanonicznych aspektach kościelnego małżeństwa, o ruchu monastycznym w RKP, nagrodach kapłańskich.

Ostatnim punktem zgromadzenia będzie uroczyste posiedzenie z okazji setnej rocznicy restytucji patriarchatu, w którym wezmą udział delegacje Kościołów Lokalnych.

za: www.patriarchia.ru