Sąd Ostateczny

Ojciec Rafailo Boljević

W każdych czasach, zwłaszcza w naszych, dobrze jest nie zapominać o Sądzie Ostatecznym, o śmierci i zmartwychwstaniu, o naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Dlatego Cerkiew przed początkiem Wielkiego postu ustanowiła czytanie części Ewangelii, która nam mówi o Sądzie Ostatecznym. W naszym materiale z tego tygodnia ojciec Rafailo Bolevic nie tłumaczy tego świętego tekstu tradycyjnie, lecz przybliża go nam w inny sposób.

Właśnie Drugie Przyjście Pana Boga, czyli Dzień Sądu Ostatecznego, nadaje, bracia i siostry, ton i ostateczny cel życiu chrześcijanina. Jeśli człowiek wierzący, nie wierzy, że Bóg znowu przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych, taka wiara, bracia i siostry, jest gorsza niż wiara sektantów. Prawosławni chrześcijanie, którzy nie wierzą w Sąd Ostateczny ani w Drugie Przyjście Chrystusa, są gorsi od sektantów, ponieważ znajdują się w centrum, żyją w Cerkwi, ale nie wierzą Bogu. Jest to ciężka i tragiczna sytuacja. Niestety, jeśli tak jest, a tak to wygląda, wielu z nas, bracia i siostry, w swojej świadomości oraz wierze stało się sektantami. I życie nasze jest przewrócone zupełnie do góry nogami. W czasach dzisiejszych, słowo Cerkwi dociera do bardzo małej liczby ludzi – nie chodzi nam o chodzenie do świątyni ani o tę zewnętrzną pobożność – ale o to, że sporo ludzi słuchając nie słyszy słowa Cerkwi ani Słowa Bożego. Chodzi nam o żywe głoszenie wiary, o kazania świętych apostołów, o nauczanie Cerkwi, o tę siłę werbalną, którą ma nasza Cerkiew. Ponieważ siła Cerkwi to siła słowa, które Bóg wypowiedział i przekazał ludziom. Wszystko co jest na zewnątrz, wypływa z tego Słowa, z tego nauczania, z Ducha Świętego, Którego nam Pan Bóg darował poprzez Swojego Syna, Który stał się Człowiekiem. Kiedy tacy ludzie zbliżą się do Cerkwi, słyszą tam, że wiara prawosławna rzeczywiście wyraziście mówi o Drugim Przyjściu Chrystusa oraz o Sądzie Ostatecznym, poprzedzonym powszechnym zmartwychwstaniem – kiedy wszyscy martwi wstaną z grobów. Jak mówi wielebny ojciec naszej Cerkwi Efrem Syryjczyk , który szczególnie się tą kwestią zajmował, chociaż wszyscy święci ojcowie się nią zajmują i jest ona częścią składową nauczania Cerkwi, o niej mówi sam Bóg – oto, dziś wysłuchaliśmy o tym także w Świętej Ewangelii, na Liturgii Świętej. Wiele mówili też o tym apostołowie. Mamy księgę, objawioną Janowi Teologowi, ulubionemu uczniowi Pana Jezusa – „Objawienie“, Apokalipsę, ostatnią księgę Nowego Testamentu, która o tych zdarzeniach mówi w sposób szczególny. Tak więc, nie ma tu nic nowego, niczego o czym dowiedzielibyśmy się teraz, czy o czym mówiono wczoraj – jest to wiedza od Boga, płynąca z nauczania apostołów, nauczania świętych ojców, więc, przynależy też i do nas. I powinniśmy zajmować się tym tematem, zwracać na niego uwagę, ponieważ, jak powiedzieliśmy, bez tego nauczania nie możemy, bracia i siostry, posiadać dobrej wiary, zdrowej wiary, nie możemy prowadzić zdrowego życia. W przeciwnym wypadku życie przewraca się do góry nogami i wszystko robi się jakieś smutne i śmieszne. Wiara bez wiary, że będziemy przed Sądem Ostatecznym, nie może być wiarą. To jakaś gra, bardzo krótkowzroczna i nietrwała. A spójrzmy na naszych świętych ojców, jak się bardzo trudzili, ponieważ tego przekonania nie osiąga się za pomocą dyskusji i myślenia, jest ono pewnym szczególnym wyczynem umysłu, wyczynem woli, pewną przemocą, której trzeba dokonać nad chorym sercem – aby zostało przebito tą prawdą, aby krzyknęło z bólu i „zalamentowało”, jak mówią świeci ojcowie. Słyszymy w świętych stichirach, zwłaszcza w księdze – z Triodonu Wielkiego postu, która w obecnych dniach zaczyna być czytana, i od początku Wielkiego postu nie milknie aż do Zmartwychwstania, księgi, która jest pełna lamentu, bracia i siostry, płaczu i nieustannego przypominania o Ostatnim Sądzie Bożym. Owa niedziela, mięsopustna, mówi nam właśnie o tym: o Sądzie Ostatecznym, o Drugim Przyjściu Pańskim oraz o powszechnym zmartwychwstaniu. Tj., o powstaniu z martwych wszystkich ludzi – od Adama do ostatniego umarłego. Święty Efrem Syryjczyk mówi, że to stanie się i odbędzie się bardzo szybko, że ludzkie ciała bardzo szybko połączą w jedną całość swoje oddzielne części. Na freskach w świętych świątyniach widzicie, ale też w owej świątyni, w Podmainach, z lewej strony widzicie (jeśli w ogóle zwracacie na freski uwagę, chociaż warto, ponieważ są one Ewangelią w obrazach, jak się mówi) widzicie być może niezwykłe sceny. Na przykład, jak płynie pewna ryba i trzyma w ustach ludzką rękę, a inna trzyma nogę. A jakaś bestia trzyma w ustach ludzką głowę. Ci, którzy zwrócili na to uwagę, ale nie wiedzą o powszechnym zmartwychwstaniu – a duża część prawosławnych ludzi tego nie wie albo nie chce w to wierzyć (i to jest wielką pustką w sercu, umyśle, w głowie) – tacy ludzie myślą, że to może scena z piekła, gdzie zwierzęta jedzą ludzi. Chodzi tu jednak o to, że rzeczywiście zwierzę zjadło kiedyś jakiegoś człowieka. Ale to, że trzyma w szczękach jego głowę czy nogę w ustach, to nie jest chwilą, kiedy go ono zjadało, lecz chwilą, kiedy noga wychodzi by się połączyć z ręką i ciałem, a to wszystko by się połączyło z głową. Jak mówi Efrem Syryjczyk: „… i każdy włos na głowie wróci do swego rdzenia i tak uformowane ciało zmartwychwstanie i będzie całością“. Ponieważ w dzień śmierci dusza oddzieliła się od ciała i przebywała w tzw. średnim stanie, jak święci nazywają przebywanie duszy po śmierci, ale jeszcze przed powszechnym zmartwychwstaniem i Sądem Ostatecznym. To, bracia i siostry, jest bardzo ważne – wiedzieć, że dusza po śmierci nie idzie do piekła ani do raju. Lecz idzie do średniego stanu. Tak więc, dusza św. Wasilija Ostrogskiego znajduje się w błogosławionym średnim stanie. A dusze wielkich przestępców, heretyków i w ogóle, ludzi, którzy nie odbyli za życia pokuty znajdują się w ciężkim średnim stanie. Co do ich ciał: ciało Wasilija jest w Ostrogu, Piotra – w Cetini, Lazara – tam, gdzie jest, Mikołaja – w Leliczu i Justyna – w Cieliach. A grzeszników – tam, gdzie są pochowani. I wtedy, w dzień powszechnego zmartwychwstania, kiedy Bóg przyjdzie sądzić żywych i umarłych oraz kiedy zabrzmią trąby Boże – to są straszne chwile, straszne dźwięki! – wszyscy wstaną, bracia i siostry: św. Wasilij Ostrogski wstanie z raki w Ostrogu, Piotr Cetyński – z cetyńskiej raki. Wszyscy święci, bracia i siostry, wstaną ze swoich rak i wszyscy grzesznicy – ze swoich dołów. Ciała tych, których dziś według nowoczesnych trendów palimy i kremujemy i trzymamy ich w urnach i naczyniach, też się połączą. Ci, którzy są rozproszeni jak kurz i popiół, połączą się. A jeśli ktoś zapyta: „No, a jak się to zdarzy?“, święty Efrem odmawia: „natychmiast“. Szybko, odrazu. Ponieważ Sądu dokonuje sam Bóg, nie żaden trybunał, lecz Sam Bóg, Który stworzył człowieka z nicości, bracia i siostry. To jest bardzo ważne, bo diabeł często kusi człowieka, zwłaszcza współczesnego człowieka, który chętnie słucha demonów. W czym współczesny człowiek jest im bliski? W pysze rozumu. Dlatego w tym pokoleniu jest tylu opętanych. Chociaż wielu tego nie widzi, to jednak można bardzo łatwo stwierdzić. Właśnie z powodu pychy. Więc, diabeł zapytuje: „Ale jak jest to możliwe?“. Człowiek musi więc odpowiedzieć – sobie też, jeśli diabeł podrzuca mu takie pytania: „Czyż to jest możliwe?“. Albo jeśli ktoś powie: „Gdzie się zmieszczą ci wszyscy ludzie?“ Proszę, proszę, „sprawiedliwy” martwi się o miejsce, gdzie odbędzie się Sąd Ostateczny, lecz nie martwi się o to, jaką odpowiedź da Sędziemu, co samo w sobie świadczy o wielkiej lekkomyślności. Musimy pamiętać, bracia i siostry, i podkreślać, że Bóg na początku wszystko stwarza do istnienia z nicości. Nic nie istniało, nie było materiału do tworzenia – jakiegoś surowca, który by gdzieś istniał i którego by Bóg użył, aby z niego tworzyć. Nie, On stworzył świat z nicości. Jak że więc nie mógłby tego, co już zrobił, znowu połączyć i powołać do życia? Jeżeli mógł tworzyć z nicości, jakby nie mógł ponownie z kurzu i popiołu odtworzyć swoje stworzenie?    

Ojciec Rafailo Bolevic

Źródło: ХРАМ САБОРА СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА


Tłumaczenie z serbskiego: Dimka Savova
Redakcja polska: Joanna Wyspiańska

Autor

Redakcja orthodox.fm - Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Kontynuując korzystanie z tego serwisu zgadzasz się na używanie plików cookies. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close