Sens i misterium wcielenia Bogoczłowieka

Język nagrania - polski

Ikona Narodzenia ChrystusaPrezentujemy referat wygłoszony 12 grudnia br. w czasie rekolekcji duchowieństwa dekanatów lubelskiego, chełmskiego i zamojskiego w Tarnogrodzie. Prelegent – ks. Marcin Chyl z Sandomierza, w swych słowach rozpatruje tajemnicę Narodzenia Chrystusa jako zmartwychwstanie i odnowę całej ludzkości. Zachęcamy do słuchania.

 

Autor

Dyrektor Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Orthodox.fm. Proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.