Serbska Boska Liturgia – Hymn Cherubinów

Grób z relikwiami świętego Romana

Prezentujemy pieśń „Hymn Cherubinów”, zarejestrowaną w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w monasterze Święty Roman w Serbii. „Iże Chieruwimy” śpiewa świecki chór dziecięcy, który działa przy monasterze. Monaster został założony w IX wieku przez św. Romana i od tego świętego wziął swoją nazwę.

„Hymn Cherubinów” to kolejna część w ramach naszego cyklu prezentacji Boskiej Liturgii z siostrzanej serbskiej cerkwi prawosławnej.

My, którzy Cherubinów tajemnie przedstawiamy,

i życiodajnej Trójcy
trójświętą pieśń śpiewamy,
odrzućmy teraz wszelką życia troskę.

 

Abyśmy przyjęli Króla wszystkich,
którego strzegą niewidzialne zastępy anielskie.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Tłumaczenie na podstawie serwisu Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku…