Serbska Boska Liturgia – Pozdrowienie Anielskie Bogarodzicy

XVII wieczne freski w cerkwi monasteru Święty Roman w Serbii

Prezentujemy pieśń „Pozdrowienie Anielskie Bogarodzicy”, zarejestrowaną w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w monasterze Święty Roman w Serbii. „Bohorodice Diewo” śpiewa świecki chór dziecięcy, który działa przy monasterze. Monaster został założony w IX wieku przez św. Romana i od tego świętego wziął swoją nazwę.

Pozdrowienie Anielskie Bogarodzicy to kolejna część w ramach naszego cyklu prezentacji Boskiej Liturgii z siostrzanej serbskiej cerkwi prawosławnej.

Bogurodzico, Dziewico, raduj się, łaski pełna Mario, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych.

Tłumaczenie na podstawie Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl…