Serbska Boska Liturgia – Wierzę w Boga

Kopuła głównej cerkwi monasteru Święty Roman w Serbii

Prezentujemy modlitwę „Wierzę w Boga”, nagraną w czasie Boskiej Liturgii, odprawianej w monasterze Święty Roman w Serbii. Monaster został założony w IX wieku przez św. Romana i od tego świętego wziął swoją nazwę.

„Wieruju” to kolejna część w ramach naszego cyklu prezentacji Boskiej Liturgii z siostrzanej serbskiej cerkwi prawosławnej.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało.
Który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i wcielił się z Ducha Świętego, i Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowanego zaś za nas pod Poncjuszem Piłatem, umęczonego i pogrzebanego.
I zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma.
Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca.
I znowu przychodzącego w chwale sądzić żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca.
I w Ducha Świętego, Pana, Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, któremu wspólnie z Ojcem i Synem oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków.
W jedeną Świętą, Powszechny i Apostolską Cerkiew.
Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekuję zmartwychwstania umarłych.
I życia przyszłego wieku. Amen

Tłumaczenie na podstawie Prawosławnego Serwisu Internetowego www.Cerkiew.pl…